Technieken

zonnebloem

  • Haptonomie (fysiek,mentaal)

Aanraking is een van de krachtigste middelen die we als mens ter beschikking hebben om een positieve invloed te hebben op onze groei en emotionele toestand. Onze tastzin is een van de eerste zintuigen die ontwikkeld zijn en blijft een van de laatste intact. Of we nu een ongeboren of pasgeboren baby zijn of een dementerende bejaarde. Via de tastzin kan er een perfecte communicatie plaatsvinden en kunnen we ons veilig en geborgen voelen in ons leven. Hierdoor is ontspanning mogelijk.

Met de aanraking als middel kan je via deze techniek weer dichter bij je eigen gevoel en emoties komen. Je leert je eigen lichaamsbeeld weer op een positieve manier ervaren en traint je eigen vermogen om je bewust te worden van spanningen die zich fysiek, emotioneel of mentaal voordoen. Je leert op een zachte manier de boodschappen van je eigen lichaam beter begrijpen. Hierdoor kan je leren korter op de bal te spelen en gezonder en gelukkiger in het leven staan.

  • Ademhalingstechnieken: (fysieke benadering) onze ademhaling is een van onze belangrijkste instrumenten die we van de natuur hebben meegekregen om ons van energie te voorzien. We kunnen onze ademhaling terug bewust leren ervaren en gebruiken om te ontspannen en een natuurlijk evenwicht in ons lichaam te herstellen. Het juiste gebruik van de ademhaling voorziet ons niet alleen van onze nodige levensenergie, het werkt ook mee aan de aanmaak van endorfines (natuurlijke vorm van morfines die pijn en angsten verminderen). Het is daarom ook een zeer bruikbare en simpele techniek voor noodgevallen, mensen met chronische pijnen, slaapproblemen, angsten, voor kinderen,…
  • Visualisatietechnieken en meditatie ( mentale benadering) Hier worden technieken aangeleerd om zelf tot ontspanning te komen via concentratie op beelden of een bepaalde gedachte. Het doel is hier door gericht de concentratie te sturen het denkproces even stil te leggen en daardoor tot ontspanning komen. Met deze techniek kunnen er ook makkelijk oude beperkende gedachtepatronen of gewoonten worden omgebogen naar nieuwe, ruimere ideeën en gedragingen. Het is ook een simpele manier om weer in contact te komen met je eigen innerlijke stem en het zal de ontwikkeling van je eigen intuïtie bevorderen.
  • Sofrologie( mentale benadering) Sofrologieis een ontspanningsmethode waarbij geest en lichaam als 1 geheel beschouwd worden. De beleving en bewustwording van het “zelf” staat op de voorgrond en wordt losgekoppeld van elke vorm van oordeel. De Sofrologie streeft naar een mentale en fysieke ontspanning en naar een toestand van harmonie met zichzelf en met de omgeving. Daarbij staat de ontwikkeling van het ‘eigen-besef’ of het lichaamsschema centraal.
  • Yoga ( fysieke benadering) :Via het bewust uitvoeren van lichaamsoefeningen en houdingen die bevorderend zijn voor een gezonde toestand van je lichaam, wordt ook de geest tot rust gebracht. Het is een combinatie van ademhalingstechnieken, houdingen en ontspanning.
  • Bewegingspedagogie van Sherborne: Oefentherapie die er op berust om relatie van kind of volwassene met zichzelf, zijn omgeving en andere mensen te verbeteren.
  • Gesprekstherapie en coaching (mentale benadering)

Tijdens het gesprek ga ik samen met jou op zoek naar de meest gepaste aanpak voor jou persoonlijk. Er wordt ruimte gecreëerd om veilig dicht bij je diepe zielskern te komen en zo terug in contact te komen met de rust en wijsheid diep vanbinnen.Het vormt een extra begeleiding van de aangeboden en aangeleerde technieken en heeft als doel om je te helpen terug contact te maken met je intuïtie, meer voeling te krijgen met je eigen lichaam en je eigen grenzen,… maar heeft ook vooral tot doel om te leren je eigen verantwoordelijkheid op te nemen voor je eigen geluk. Terug leren geloven in je eigen kracht, je kwaliteiten durven gebruiken en de scherpe kantjes die vaak voortkomen uit angst, onverwerkte pijn en onwetendheid leren bijschaven.
Kortom het totaalconcept van de therapie is er op gericht om naast een diepe ontspanning en ontstressing een dieper resultaat te behalen: namelijk het verleden te helpen verteren, vergeven en loslaten wat er niet meer bij je past…terug leren vertrouwen in een mooie toekomst en het beste durven dromen voor jezelf, en tegelijkertijd het geduld leren opbrengen dat alles op zijn tijd komt en dat we dingen niet moeten overhaasten… en vooral terug leren genieten van het ” NU” en deze kostbare nu-tijd op een kwalitatieve manier te gebruiken.