Scholen

Lezing: Stress en ontspanning in de klas.(circa 2 uur)

Als leerkracht ken je niet alleen succesmomenten, regelmatig wordt je ook geconfronteerd met uitdagingen die niet altijd even aangenaam zijn…Langs verschillende wegen wordt er beroep gedaan op je kennis, inzet, flexibiliteit en vooral je oeverloze geduld! Zowel de kinderen, als hun ouders, de begrenzingen door de leerdoelen en eindtermen, de invloeden van directie, collega’s, inspecteurs en noem maar op…. kunnen soms voor de nodige werkdruk zorgen.

Maar ook voor leerlingen is het schoolgaan niet altijd even zorgeloos.

Er komt best veel op hen af: leerstof en huiswerk, prestatiedruk, invloed van andere kinderen, een druk sociale leven buiten school, invloeden van thuis…

Al deze dingen maken dat de gezonde spanning of stressfactor zowel bij leerkrachten als bij leerlingen wel eens doorslaat in overspannen zijn. Deze vorm van chronische stress kan een negatief effect hebben op welzijn en gezondheid, maar ook op de schoolprestaties en de onderlinge relaties op school!

Hoe kan je chronische stress herkennen bij kinderen en bij jezelf?
Hoe ontstaat deze vorm van stress?
Wat kan je doen om stress te verminderen en eventueel zelfs te voorkomen?

Dit zijn allemaal vragen die tijdens deze lezing toegelicht worden. Daarnaast krijg je ook de kans om even te proeven en genieten van een aantal technieken en tips die makkelijk toepasbaar zijn binnen en buiten de schoolmuren. En dit zowel voor jullie als leerkracht, als voor de leerlingen!

Deze lezing kan in korte versie ( 2 uur) of lange versie (3 uur) aangevraagd worden. Bij de lange versie komen er meer ontspanningstechnieken en praktijk aan bod.

Indien gewenst kan er ook op later tijdstip, tijdens een verdiepende workshop, dieper ingegaan worden op het toepassen van ontspanningstechnieken en tips om meer zelfzorg en rust in en buiten de klas te bewaren.


Workshop: Ontspannen in de klas voor leerkrachten. (circa 3 uur)

Het is aan te raden om eerst de lezing: stress en ontspanning in de klas gevolgd te hebben om optimaal van deze workshop te kunnen genieten!
Tijdens deze workshop wordt er dieper ingegaan op technieken en tips om als leerkracht meer ontspannen en met minder stress in de klas te staan.

Je krijgt de tijd en de kans om even stil te staan bij de factoren die bij jou persoonlijk te veel stress veroorzaken en je ontdekt je eigen plan van zelfzorg waardoor je fitter, meer ontspannen en vooral ook met meer voldoening je passie als leerkracht kan vervullen!

Een combinatie van nuttige tips, zelfinzicht, praktische oefeningen en technieken die makkelijk uit te voeren zijn binnen en buiten de schoolmuren.

Door zelf bewuster te zijn van de factoren die je energie geven of kosten op een schooldag, kan je er rekening mee leren houden. Door goed voor jezelf te zorgen en je grenzen duidelijk te leren stellen op een ontspannen manier zal het ook een positief effect hebben op de werksfeer binnen en buiten de klas.

Bovendien gaat de rust die je zelf leert oproepen onvermijdelijk een positieve invloed hebben op de leerlingen en hun leerproces.


Workshop: Ontspannen in de klas voor kinderen. (circa 3 uur)

Tijdens deze workshop maak je als leerkracht kennis met een aantal leuke, speelse, eenvoudige technieken om meer rust te brengen in de klas.

Je ontdekt heel wat toepassingen en voordelen van het tijdens de lesuren af en toe een ontspanningspauze in te lassen voor de kinderen (en daardoor ook voor jezelf). Je mag zelf ervaren hoe deze korte oefeningen een impact hebben op je eigen gevoel van rust, je concentratie en welbevinden.

Niet alleen mag je tijdens deze workshop deze oefeningen eerst zelf ervaren zodat je een beter idee krijgt over wat ze zouden kunnen beteken voor je leerlingen en jezelf, er wordt ook voldoende aandacht besteed aan variatie en de manier van aanbrengen of begeleiden van deze ontspanningsmomentjes in de klas!

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt hoeft dit ontspannen in de klas helemaal niet zo veel tijd te kosten en wordt er zelfs tijd gewonnen door een efficiëntere manier van werken, betere concentratie bij de kinderen, enz.… Goede gewoonten die al van in de kleutertijd worden aangeleerd, zullen ook op langere termijn hun vruchten afwerpen!

De technieken kunnen algemeen besproken worden voor iedere leeftijdscategorie of indien gewenst kan er specifiek worden ingezoomd op een bepaalde leergroep: kleuters, lagere school of secundair onderwijs.


Mindfulness/meditatie op school(circa 3 uur)

Tijdens deze workshop mag je als leerkracht proeven van de eenvoudige toepassing van mindfulness en meditatie op school.
Zowel voor leerkracht als leerling kan deze wijze van “bewust” aanwezig zijn heel wat voordelen hebben.

Niet alleen ervaar je meer rust, ook de concentratie, het welbevinden en het geheugen worden positief beïnvloed. Het is reeds vaker tijdens wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat het aanbieden van meditatie en een mindful levenshouding op school ook een positief effect hebben op de onderlinge relaties tussen de leerlingen en tussen leerlingen en leerkrachten.

In een aantal scholen op de wereld wordt meditatie zelfs als een alternatief voor straffen aangeboden omdat het zo efficiënt blijkt te zijn.

Tijdens deze workshop mag je je verwachten aan een aantal praktische toepassingsvormen om voor iedere leeftijdsgroep mindfulness tijdens de lessen in te bouwen!

Je mag enerzijds zelf ervaren hoe deze oefeningen of toepassingen op jou een invloed kunnen hebben als leerkracht en anderzijds wordt er voldoende aandacht besteed aan de manier van aanbrengen van meditatie /mindfulness in de klas.